Data retention summary

This summary shows the default categories and purposes for retaining user data. Certain areas may have more specific categories and purposes than those listed here.

Site

Category

Kogu e-õppekeskond

Purpose

Üldised isikuandmete töötlemise põhimõtted e-keskkonnas

Eesti Proviisorapteekide Liit (vastutav isikuandmete töötleja) töötleb kasutaja andmeid, et saaksime igale e-õppekeskkonna kasutajale pakkuda võimalust läbida isikustatud kasutajakonto abil e-loengu vormis koolitusi, jälgida koolituste läbimist ning väljastada koolituste läbimise järgselt tõendav tunnistus. Kirjeldame allpool, milliseid andmeid kogume igalt registreeritud kasutajalt, mis eesmärgil ja kuidas toimub andmete töötlemine ning kustutamine. Andmeid kogutakse nii palju, kui seda on vaja kasutajakonto loomiseks, tunnistuste väljastamiseks ning koolituskohustuse täitmise jälgimiseks kolmandate isikute poolt.

Registreerumine

Kasutajakonto loomine Moodle´i e-õppekeskkonda on kohustuslik ja tasuta. Seejärel toimub sisenemine keskkonda vaid läbi autentimise kasutajanime ning parooliga. E-õppekeskkonda saavad registreeruda erialase haridusega (proviisor, farmatseut, õde) inimesed. Konto kasutamisel kohustub Kasutaja tegema kõik endast oleneva, et välistada kolmandate isikute ligipääs oma Kontole.

Kasutajakonto aegumine

Kasutajakontoga seotud andmed kustutakse 4 aastat pärast viimast süsteemi sisenemist. Läbitud koolitustega seotud  kasutajapoolt tekkinud infot säilitatakse kauem.

Kasutaja poolsed õigused

Andmete kustutamine

Kasutajal on õigus enda kasutajakontot kustutada, kui tal see soov tekib. Tekkinud andmestikku (läbitud koolituste nimekiri) on siiski Eesti Proviisorapteekide Liidul jätkuvalt kohustus säilitada vastavalt Täiskasvanud koolituse seadusele.

Andmete parandamine/muutmine

Kui kasutajakontoga seotud andmed on muutunud ja vajaksid kaasajastamist, siis on igal kasutajal õigus neid andmeid paluda muuta e-õppekeskkonna administraatoril, kirjutades aadressile koolitus@epal.ee.

E-õppekeskkonnas on isikuandmete töötlemise aluseks kasutaja nõusolek ja Täiskasvanute koolituse seadus.
Retention period
4 г.
Lawful bases
Consent (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes
Contract (GDPR Art. 6.1(b)) Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract

Users

Category

Kasutaja tuvastamiseks kogutavad andmed

Purpose

Kasutaja registreerimine e-õppekeskkonda

E-õppekeskkonda sisenemiseks on vaja luua kasutajakonto.

Eesmärk: kasutajakonto loomine on vajalik isikustatud info kogumiseks koolituste läbijatelt. Kõiki küsitud andmeid kasutajakonto loomiseks on vaja Eesti Proviisorapteekide Liidul selleks, et saaksime väljastada pärast koolitust nõuetekohase tunnistuse, kus Täiskasvanute koolituse seaduse järgi tuleb väljastatud tunnistustele/tõenditele lisada koolituse läbinu andmed ja tunnistusi/tõendeid tuleb säilitada, et pidada arvestust koolituste läbitavuse kohta.

Isikuandmeid, mida on vaja kasutajakonto loomiseks:

* ees- ja perekonnanimi

* isikukood

* e-postiaadress

* töökoha nimi ja telefoninumber

* tööandja nimi

Iga kasutaja kasutajakontot uuendatakse, kui kasutajal annab teada eelmainitud isikuandmete muutmise vajadusest. Kui kasutaja soovib kontot kustutada, siis see kustutakse, va info läbitud koolituste kohta, mida on Eesti Proviisorapteekide Liidul kohustuslik koguda Täiskasvanute koolituse seaduse tõttu.

Isikuandmete töötlemise alus: kasutaja nõusolek, Täiskasvanute koolituse seadus paragrahv 9


Retention period
4 г.
Lawful bases
Consent (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes
Legal obligation (GDPR Art 6.1(c)) Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject

Course categories

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Courses

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Activity modules

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Blocks

Purpose

Retention period
No retention period was defined